Příroda vysočiny

stepnk-moravsk.jpg
Stepník moravský, Mohelno, hadcová step

Pavouci a sekáči
Na vysočině bylo zjištěno celkem 629 druhů pavouků, což představuje přibližně 71 % arachnofauny České republiky. V Česku je v současné době známo 37 druhů sekáčů, na území Kraje Vysočina byl prokázán výskyt 24 druhů sekáčů. Na světě jich bude kolem deseti tisíc.

Mravenci
V České republice byl dosud zaznamenán výskyt 111 volně žijících druhů mravenců v pěti podčeledích. NPR Mohelenská hadcová step byl zaznamenán výskyt celkem 76 druhů mravenců, z nichž přibližně pětina má těžiště rozšíření ve vyprahlých oblastech Eurasie. Jedním z nich je také vzácný mravenec zrnojed. V současné době je na světě známo více než 14 000 druhů mravenců, řazených do jediné čeledi mravencovitých (Formicidae).

otakarek-fenyklovy.jpg
Otakárek fenyklový, Mohelno, hadcová step

Motýli a vážky
Na území Kraje Vysočina bylo zjištěno 2 278 druhů motýlů a zaznamenáno 60 druhů vážek.

Brouci
Na území Kraje Vysočina bylo na základě shromážděných dat zaznamenáno 328 druhů střevlíků, 147 druhů tesaříků a celkem bylo dokladováno 23 druhů rákosníčků.

Mravenci Vysočiny http://www.prirodavy … ciny-letacek2017.pdf
Sekáči Vysočiny http://www.prirodavy … ciny-letacek2017.pdf
Motýli Vysočiny http://www.prirodavy … ciny-letacek2017.pdf
Pavouci Kraje Vysočina http://www.prirodavy … ciny-brozura2017.pdf
Vážky Kraje Vysočina http://www.prirodavy … ciny-brozura2017.pdf
Střevlíci Kraje Vysočina http://www.prirodavy … ciny-brozura2017.pdf
Tesaříci Kraje Vysočina http://www.prirodavy … ciny-brozura2017.pdf
Rákosníčci Kraje http://www.prirodavy … ciny-brozura2017.pdf