Mohelenská hadcová step

hadec1.jpg

Toto území je chráněné již od roku 1933 a řadí se mezi naše přírodovědné unikáty.
Příroda je zde ovlivňována především chemickým složením hornin. Hadec, odborně serpentinit, totiž při svém zvětrávání uvolňuje do půdy nadbytek hořčíku a částečně i železa. Některé rostliny jsou na nadbytku hořčíku závislé a rostou pouze zde.
Hadec je tmavý a dobře akumuluje teplo a sklon skalního amfiteátru k jihu způsobuje vyšší teplotu území, jež je ve srovnání s okolím, např. obcí Mohelno, až o 10 stupňů vyšší. Část rostlin pak roste ve zmenšené formě, která se odborně nazývá nanismus (drobná kapradina podmrvka hadcová a sleziník hadcový). Na těchto rostlinách je pak závislý i hmyz, pavouků zde bylo popsáno 285 druhů, (z toho 72 se na území ČR našlo jen zde), mravenců zde žije přes 60 % známých druhů ČR.

Krajina vysočiny https://www.foto-hud … lenska-hadcova-step/

hadec2.jpg

Fotodokumentace
Mohelenská hadcová step http://www.prirodavy … elenska-hadcova-step
Dukovanský mlýn http://www.prirodavy … 2702/dukovansky-mlyn
Koniklec velkokvětý pravý http://prirodavysoci … /koniklec-velkokvety

Naše příroda a botany.cz
http://www.nasepriro … ipy_hadcova_step.htm
https://botany.cz/cs/mohelno/