Vltavíny

Lokalita Boleniska u Mohelna patří mezi klasická naleziště vltavínů, uvádí ho již František Dvorský v roce 1883. Je to rovněž významné archeologické naleziště z doby kamenné, z počátků mladého paleolitu (okolo 40 000 let př. n. l.).

Videa na youtube.com
Model Věstonické venuše
Brněnský pravěk - 10 dílů

mohelno_vltaviny.jpg

vltavin.png
Vltavín ze sbírky Karla Horta, 4,8×3,9×3,3 cm, hmotnost 67,9 g

mohelno_vltavin_23g.jpg
Mohelno 3,7×2,5×2,2 cm 23.1 g