Vodní dílo Dalešice

dalesice2.jpg

Horní Dalešická přehrada je ukončena u Kramolína sypanou hrází vysokou 104 metrů. Přehrada vytváří jezero 22 km dlouhé o objemu 127 mil. m3. V přečerpávací vodní elektrárně jsou instalována 4 soustrojí s reverzními Francisovými turbínami o výkonu 4 x 120 MW. Elektrárna je plně automatizována a dálkově ovládána z dispečinku v Praze. Plní nezastupitelnou úlohu při regulaci výkonu, protože na plný výkon najede za 60 sekund.
Rybářský revír 461 056 - JIHLAVA 7-8, MO Třebíč, 26.0 km, 397.5 ha

mohelno2.jpg

Spodní Mohelnská přehrada má betonovou hráz o výšce 50 metrů. Přehrada vytváří jezero 7 km dlouhé o objemu 17,1 mil. m3. Průtočná elektrárna se dvěma soustrojími o výkonu 1,2 MW (Kaplanova tubína) a 0,6 MW (Francisova turbína) je umístěna přímo v tělese hráze. Energetická soustava je přečerpávací, takže na spodní nádrži kolísání hladiny může dosáhnout až hodnoty 12,5 m. Slouží i jako zdroj vody pro jadernou elektrárnu Dukovany.
Rybářský revír 461 054 - JIHLAVA 6, MO Mohelno, 2.0 km, 90.0 ha

Dukovany - Informační centrum jaderné elektrárny
4 bloky s reaktory VVER 440 - model V 213, každý o výkonu 440MW, palivem je oxid uraničitý obohacený na 5% o štěpitelný izotop uranu 235. Chladivo primární okruhu je pod tlakem 12,2 MPa, teplota na výstupu z reaktoru je 297 °C. Na bloku je 6 parogenerátorů, každý vyrobí 452 t/hod páry o tlaku 4,4 MPa a teplotě 256 °C. Pára pohání 2 turbíny, které pracují při 3000 otáčkách za minutu. V celé elektrárně je tedy osm turbín.
V areálu je sluneční elektrárna o instalovaném výkonu 10 kW (200 panelů, celkem 100 m2 plochy).
Špičková audiovizuální technika poskytuje návštěvníkům informace o využívání jaderné energie.
tel. +420 561 105 519 Otevřeno: denně 9.00 - 16.00 (každé první pondělí v měsíci je zavřeno).

Kramolín - Informační centrum přečerpávací vodní elektrárny Dalešice
4 reverzní Francisovy turbíny, každá o výkonu 120 MW. Oběžné kolo o průměru 6 m má 11 rozváděcích lopatek a váží přes 80 tun.
Celkem rotuje asi 500 tun rychlostí 136 otáček za minutu, přiváděcím potrubím délky 230 m protéká 150 m3 vody za sekundu.
V době letních prázdnin denně 9:00 - 16:00, mimo sezónu pouze na objednávku.
tel. +420 561 105 519 Exkurze je zcela zdarma a trvá asi dvě hodiny.