Výsadek Spelter

spelter_starej.jpg spelter_novej.jpg

Do nedávna místo seskoku parašutistů skupiny Spelter u Kramolína připomínala dřevěná tabulka na jednom ze stromů.
K odhalení granodioritového pomníku o váze 1,5 tuny došlo přesně 67. let po události, tedy 5. května 2011.
Velitel Břetislav Chrastina se při přesunu ztratil a unikl až na Slovensko, Jaroslav Kotásek byl při pronásledování gestapem zabit u hájovny Vostrý u Myslibořic.
Zbylí dva výsadkáři dokázali v okolí Želetavy sjednotit členy různých odbojových skupin, vzniklá odbojová organizace po válce dostala název Lenka - Jih.
Mezi členy najdeme relativně bohaté mlynáře a sedláky, železničáře, učitele, ale také faráře. Mezi prvními, kdo parašutistům nezištně pomohl byl Antonín Plichta ze Šebkovic.
Za pár roků se s parašutisty setkáváme ve vykonstruovaném politickém babickém procesu. V roce 1951 jsou souzeni a odsouzeni za napomáhání nepřátelům socializmu.

Ke stažení:
Knižka Operace Spelter Lenka-Jih ve formátu word.
Bakalářská práce o osudech občanů, kteří výsadkářům pomáhali.

spelter_napis.jpg

spelter.jpg
Štábní kapitán Břetislav Chrastina, rotný Jaroslav Kotásek, rotný Rudolf Novotný, četař Jan Vavrda

obeti.jpg
Za pomoc parašutistům zaplatili životy občané Myslibořic, Račic a Boňova.
Byli zrazeni agenty brněnského gestapa Viktorem Ryšánkem, Josefem Navrátilem a Stanislavem Jizerou. (Zdroj - Otto Dufek: …a srdce bila dál, Praha 2002)

Statek rodiny PAPULOVY, která obětovala své životy za vlast. Augustin nar. 5.8.1878, Marie nar. 6.6. 1878, Ladislav nar. 27.5.1903, Miluška nar. 24.2.1916 Zemřeli v Mauthausenu 27.9.1944 a půda, kterou tolik milovali je ve svou náruč přijmouti nemohla.

V tomto domě se narodil 23.3.1914 FIALA VLADISLAV, který vyvoliv si vojenský stav jako povolání zůstal vojákem věrným republice a pro svou činnost v odboji zemřel v Mauthausenu 27.9.1944

Vzpomeňte umučených Karla Urbánková a syn Jožka Urbánek zemř. v plynové komoře 27.9.1944 v Mauthausenu. Položili své životy za vlast v boji našeho národa proti nacistickým vrahům za naši svobodnou Československou republiku! Pokoj popelu jejich.

V zasedací síni této radnice byli dne 23.6.1944 německými vetřelci na smrt odsouzeni a dne 24.6. v Praze popraveni MICHAL KRATOCHVÍL, FRANTIŠEK PELÁN, FRANTIŠEK DURDA, stateční rolníci z Boňova pro poskytnutí přístřeší českým parašutistům z Anglie. Navěky budou zde znít slova: JSEM ČECH A ČECHA NIKDY NEZRADÍM!